ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří

Štítná nad Vláří 417, okr. Zlín

Klub přátel dětí a školy

zs-stitna-2011-den-matek-kd-stitna-23-uvod Sdružení „Klub přátel dětí a školy při ZŠ Štítná nad Vláří″ (KPDŠ) je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a všech, kteří  se zajímají o výchovu dětí a mládeže, o práci školy a dalších výchovných zařízení. Klub vznikl po ukončení činnosti bývalého SRPŠ v září 1991. Činnost KPDŠ se řídí stanovami schválenými MVČR. Majetek KPDŠ tvoří členské příspěvky, dary a výnosy z akcí pořádaných radou.

Orgánem klubu je rada rodičů školy, složená z volených zástupců jednotlivých tříd. Rada se schází nejméně čtyřikrát ročně. V čele rady je volený předseda – v současnosti Petra Matúšů Dulková. Všechny dokumenty jsou uloženy u Jitky Tkadlecové (zástupce ředitele), která má rovněž na starosti spolupráci sdružení KPDŠ a školy.

Práce KPDŠ je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou a dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.

Mezi akce, které KPDŠ tradičně pořádá je:

 • Rodičovský ples Klub přátel dětí a školy
 • pomoc při organizaci oslavy Svátku matek a Dne dětí
 • úhrada cestovného dětí na různé soutěže
 • zajišťování cen na sportovních a vědomostních soutěžích
 • příspěvek na pobyt dětí ve Fryštáku a na lyžařský výcvikový kurz
 • příspěvky na vybavení ŠD
 • pomoc při realizaci různých projektů.
Program jednání výboru KPDŠ dne 4. 10. 2018. 
 
 
1. volba předsedy a pokladníka
 • Předsedou byla jednohlasně zvolena paní Petra Matúšů Dulková
 • Pokladníkem byla jednohlasně zvolena paní Michaela Machučová
2. projednání plánu činnosti na školní rok 2018/2019
3. rozbor hospodaření za školní rok 2017/2018
4. projednání výše ročního příspěvku
 • jednohlasně byl schválen roční příspěvek ve výši 300,– Kč/nejstarší dítě v rodině
5. Seznámení s organizací školního roku 2018/2019
6. Návrh kandidátů do školské rady 
stránka „Klub přátel dětí a školy” již byla zobrazena 6370x
zs-stitna-2015-skola-mini.jpg
tel.: 577 336 120 (kancelář)
e-mail: info@zs-stitna.cz
ID datové schránky: 4s92zng
Naše Základní škola Gabry a Málinky leží v údolí CHKO Bílých Karpat na jihovýchodě Moravy ve Zlínském kraji. Škola disponuje školní jídelnou, družinou, zahradou i velkým sportovním areálem. Základní školu navštěvuje více než 180 žáků, někteří dojíždějí z okolních vesnic. Poprvé se ve škole začalo vyučovat v roce 1973, historie vzdělávání v obci Štítná se však píše již od roku 1787.

Nástěnka (oznámení)

11.07.2019
PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Na začátek školního roku svému prvňáčkovi  připravte:

 • aktovku, pouzdro
 •  červenomodrou tužku, gumu, ořezávátko
 •  pastelky  PROGRESSA (malé), lepidlo, halenu do VV, hadřík
 • zásobník na písmena, tabulku na skládání písmen, plastový obal na eurofólie  A4 (s drukem)                    
 • 2 průhledné fólie  A4, 1 průhlednou fólii A5
 • malý ručník, plátěný ubrousek pod svačinku,
 • cvičební úbor – cvičky, bílé tričko, ponožky, kraťasy  (vše v plátěném  pytlíku a podepsané)
 • přezůvky, pytlík na přezůvky (podepsané)
 •  4 obaly A5 na sešity, 3 obaly A4 na pracovní sešity, 1obal A4 (na šířku)   -  obaly stačí  až v září

 

Pro vaše dítě jsme objednali:  

 • sešity, notýsek, archivační box, výkresy, náčrtníkový papír, složku  barevných papírů, závěsný pytlík na lavici, 1 trojhrannou tužku, tabulku a fix, trojhrannou tužku, nůžky, voskovky, pastelky, vodové barvy, modelovací  hmotu, štětec č. 8 a 12
 • hodnotu nad 200 Kč uhradíte v září 2019

 


Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, okr. Zlín, © 2005 – 2016
Informace ke správě osobních údajů a jejich ochrana (GDPR)
odběr novinek RSS, seznam odkazů na stránkách
logo-investice-do-rozvoje-vzdelavani.jpg