ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří

Štítná nad Vláří 417, okr. Zlín

Informace pro rodiče dětí z 9. ročníků

zs-stitna-2011-devata-trida-uvodDůležité odkazy

( níže uvedený text převzat z portálu zkola.cz)

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky:

 • Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, získat informovace, zvážit svoje možnosti.
 • Poradit se s výchovným poradcem.
 • Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky.
 • Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol a navštívit je.
 • Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vydala (ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek, pokud se na daný obor studia konají, do 31. ledna).
 • Odevzdat přihlášky střední škole do v daném roce vyhlášeného termínu.

Přihlášky na střední školy vyplňujeme se žáky společně v hodinách pracovních činností. Zápisový lístek obdrží každý žák s výpisem vysvědčení 31. ledna. 

V případě, že střední škola koná přijímací zkoušky, obdržíte pozvánku k přijímacím zkouškám 14 dnů před konáním přijímací zkoušky. V 1. kole přijímacího řízení ve školách zřizovaných Zlínským krajem na čtyřleté maturitní obory v denní formě studia a na některé soukromé školy proběhne přijímací zkouška v termínu __.__.____.

V případě přijetí:

Pořadí a seznam uchazečů zveřejní střední škola pod registračním číslem, které je přiděleno uchazeči v den přijímací zkoušky. Zveřejněním tohoto seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel rozhodnutí o nepřijetí. 

V případě nepřijetí:

Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).

Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí. Bude-li odvolání zamítnuto (nebo jsem ho nepodal), podívat se na další možnosti studia ve 2. kole přijímacího řízení na www.zkola.cz nebo www stránkách zvolené další školy.

stránka „Informace pro rodiče dětí z 9. ročníků” již byla zobrazena 5693x
fzs-stitna-2015-skola-mini.jpg
tel.: 577 336 120 (kancelář)
e-mail: info@zs-stitna.cz
ID datové schránky: 4s92zng
Naše Základní škola Gabry a Málinky leží v údolí CHKO Bílých Karpat na jihovýchodě Moravy ve Zlínském kraji. Škola disponuje školní jídelnou, družinou, zahradou i velkým sportovním areálem. Základní školu navštěvuje více než 190 žáků, některé dojíždí z okolních vesnic. Poprvé se ve škole začalo vyučovat v roce 1973, historie vzdělávání v obci Štítná se však píše již od roku 1787.

Nástěnka (oznámení)

15.06.2018
Výskyt vší

Protože se u dětí vyskytují vši, prosíme rodiče, aby dětem důkladně zkontrolovali vlasy. V případě výskytu vší ponechejte své dítě doma a důsledně používejte přípravky na vyhubení vší. 

13.06.2018
Konec vyučování v pondělí 25. 6. 2018:

 • 1. stupeň – v 11,15 hodin
 • 2. stupeň – ve 12,10 hodin
Konec vyučování od 26. 6  do 28. 6. 2017:
 • 1., 2., 3. třída – 11,00 hodin
 • 4. a 5. třída – 11,15 hodin
 • 6. a 7. třída – 11,30 hodin
 • 8. a 9.třída – 11,45 hodin
V pátek 29. 6. 2018 se oběd bude vydávat od 10,00 do 11,30 hodin.
Školní družina bude v provozu.

Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, okr. Zlín, © 2005 – 2016
Informace ke správě osobních údajů a jejich ochrana (GDPR)
odběr novinek RSS, seznam odkazů na stránkách
logo-investice-do-rozvoje-vzdelavani.jpg