ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří

Štítná nad Vláří 417, okr. Zlín

Současnost školy


Přejít na rekonstrukci základní školy Gabry a Málinky


Výstavba současné školní budovy byla zahájena 6. ledna 1970. Dne 26. srpna 1973 pak byl škole předán nový areál, který se skládá ze tří pavilónů, školní zahrady a školních hřišť. Součástí školy je také školní družina a školní jídelna.

K 1. září 1973 měla ZŠ ve Štítné nad Vláří 14 tříd s 384 žáky. Kromě dětí ze Štítné do ní od čtvrtého postupného ročníku dojížděli i žáci z Jestřabí a od pátého ročníku z Popova. Protože v dalších letech došlo ke zrušení malotřídních škol v Jestřabí, Popově a Kochavci, dojíždějí v současné době do štítenské školy děti ze všech těchto obcí.

Vedle kmenových tříd byly ve škole postupně vybudovány odborné pracovny zeměpisu, fyziky a chemie, výpočetní techniky, přírodopisu, dějepisu, literární výchovy, výtvarné výchovy, hudební výchovy, cizích jazyků a dvě učebny s interaktivními tabulemi. Ve školních budovách jsou také dvě tělocvičny, cvičná kuchyňka a pracovna pro výuku šití, kovodílna, dřevodílna školní sálek, který je využíván pro hudební a divadelní produkce žáků a pro žáky. V hale před školní jídelnou jsme zřídili výstavní galerii pro výtvarná a fotografická díla amatérských i profesionálních umělců ze Štítné i blízkého okolí. V areálu školy se nachází také rozsáhlý školní pozemek se skleníkem, učebnou pěstitelských prací a v současné době i naučnou stezkou. Na školním hřišti jsme vybudovali dětský koutek s houpačkami a prolézačkami, který využívají především děti 1. stupně.

V posledních letech došlo ve škole k rozsáhlým stavebním úpravám. Na všech pavilonech i spojovacím krčku byly vybudovány nové sedlové střechy, nad hlavní vchod přibyl nový přístřešek, byla nainstalována nová plynová kotelna, ve všech třídách a odborných pracovnách bylo vyměněno osvětlení, všechny odborné pracovny a kabinety jsou připojeny k internetu.

Postupně se na škole mění počet dětí a tříd, což je zřejmě problém celé naší země. V současné době máme 10 tříd s 211 žáky.

Rekonstrukce školy

zs-stitna-2010-rekonstrukce-dokonceni-04-uvod V roce 2007 započala rekonstrukce Základní školy Gabry a Málinky Štítná nad Vláří. Podařilo se opravit pavilon D, ve kterém byla kromě jiného provedena rekonstrukce školní kuchyně a sociálních zařízení. Školní jídelnu škola opravila v roce 2006 z rozpočtu školy.

V roce 2008 se nám podařilo získat dotace ze státního rozpočtu. O hlavních prázdninách začala rekonstrukce největšího pavilónu A, ve kterém byla provedena celá řada stavebních prací: výměna  oken a parapetů, nové rozvody studené i teplé vody, kanalizace, ústředního topení, elektřiny, byly položeny nové podlahoviny, zrekonstruována sociální zařízení, vyměněna krytina střechy, na schodišti byla nainstalována pojízdná plošina pro vozíčkáře. Bylo provedeno také akustické řešení školní jídelny. Z rezervního fondu školy jsme pak vybavili odbornou učebnu fyziky a chemie.

V roce 2010 jsme pokračovali v rekonstrukci zateplením celé budovy a novou barevnou fasádou. Zároveň byla provedena nová výsadba zeleně v okolí školy a v průběhu školního roku pak úprava školní zahrady na část výukovou a užitkovou.

V roce 2012 jsme opravili blok B, ve kterém jsme vybudovali nové rozvody studené a teplé vody, kanalizace, sociálního zařízení a elektřiny. Díky barevnému provedení obkladů na WC i chodbách získal interiér zcela jiný vzhled.

V roce 2013 dostaly novou barevnou úpravu i chodby bloku A na 2. stupni.

Na konci školního roku 2013/2014 byly vybudovány nové přístupové chodníky ke škole. Pořídili jsme i barevně sladěné lavičky a odpadkové koše.

→ přejít na fotogalerii: Pohled na současnou školní zahradu (17.06.2011) 

→ přejít na fotogalerii: Úprava školní zahrady (24.09.2010)

→ přejít na fotogalerii: Dokončení opravy školy (10.09.2010) 

→ přejít na fotogalerii: II. etapa rekonstrukce školy (15.09.2008) 

→ přejít na fotogalerii: I. etapa rekonstrukce školy (17.09.2007)

 

stránka „Současnost školy” již byla zobrazena 6339x
zs-stitna-2015-skola-mini.jpg
tel.: 577 336 120 (kancelář)
e-mail: info@zs-stitna.cz
ID datové schránky: 4s92zng
Naše Základní škola Gabry a Málinky leží v údolí CHKO Bílých Karpat na jihovýchodě Moravy ve Zlínském kraji. Škola disponuje školní jídelnou, družinou, zahradou i velkým sportovním areálem. Základní školu navštěvuje více než 180 žáků, někteří dojíždějí z okolních vesnic. Poprvé se ve škole začalo vyučovat v roce 1973, historie vzdělávání v obci Štítná se však píše již od roku 1787.

Nástěnka (oznámení)

13.08.2019
Školní kuchyně začne pro cizí strávníky vařit od pondělí 2. 9. 2019.

11.07.2019
PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Na začátek školního roku svému prvňáčkovi  připravte:

 • aktovku, pouzdro
 •  červenomodrou tužku, gumu, ořezávátko
 •  pastelky  PROGRESSA (malé), lepidlo, halenu do VV, hadřík
 • zásobník na písmena, tabulku na skládání písmen, plastový obal na eurofólie  A4 (s drukem)                    
 • 2 průhledné fólie  A4, 1 průhlednou fólii A5
 • malý ručník, plátěný ubrousek pod svačinku,
 • cvičební úbor – cvičky, bílé tričko, ponožky, kraťasy  (vše v plátěném  pytlíku a podepsané)
 • přezůvky, pytlík na přezůvky (podepsané)
 •  4 obaly A5 na sešity, 3 obaly A4 na pracovní sešity, 1obal A4 (na šířku)   -  obaly stačí  až v září

 

Pro vaše dítě jsme objednali:  

 • sešity, notýsek, archivační box, výkresy, náčrtníkový papír, složku  barevných papírů, závěsný pytlík na lavici, 1 trojhrannou tužku, tabulku a fix, trojhrannou tužku, nůžky, voskovky, pastelky, vodové barvy, modelovací  hmotu, štětec č. 8 a 12
 • hodnotu nad 200 Kč uhradíte v září 2019

 


Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, okr. Zlín, © 2005 – 2016
Informace ke správě osobních údajů a jejich ochrana (GDPR)
odběr novinek RSS, seznam odkazů na stránkách
logo-investice-do-rozvoje-vzdelavani.jpg