ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří

Štítná nad Vláří 417, okr. Zlín

Vánoční koledování pro Indii

- napsáno 20. prosince 2010 v kategorii Školní projekty autorem Mgr. Helena Naňáková

zs-stitna-2010-vanocni-koledovani-pro-indii-05-uvod Kdo ještě nezaregistroval, že naše škola prochází v tomto roce projektem zaměřeným na prevenci rizikových jevů, jehož cílem je zlepšení vztahů mezi všemi účastníky vzdělávacího a výchovného procesu našich dětí, mohl se snad na vlastní kůži v neděli 19.prosince 2010 v rámci akce školy „Koledování pro Indii“ přesvědčit o tom, k jakým změnám postupně dochází. Cíleně se zaměřujeme na osvojení pravidel vzájemné otevřené komunikace, řešení konfliktních situací, motivací jednotlivých dětí a zapojení všech účastníků podle jejich schopností a dovedností do jednotlivých akcí školy, které simulují situace běžného života.

Do celého procesu jsou zapojeni i lidé a instituce, kteří  s námi úzce spolupracují a pomáhají nám na této cestě. Své cenné rady, doporučení a zkušenosti nám předávají Mgr. Karel Opravil, ředitel Krajské pedagogicko-psychologické poradny ve Zlíně,  lektoři občanského sdružení Madio zaměřenými na programy primární prevence (proběhly na II.stupni v listopadu), či Mgr. Ing. Marie Nováková, lektorka a konzultantka v oblasti výuky etické výchovy.

Jako výstup I. bloku tohoto projektu posloužil již čtvrtý ročník Vánočního koledování pro Indii, jehož výtěžek je použit na zaplacení školného dvěma adoptovaným dětem v Indii a během jehož příprav se podařilo zapojit všechny děti naší školy a využít tak jejich potenciálu. Příprava tedy nespočívala jenom ve výrobě předmětů s vánoční tématikou, které jsou nabízeny k prodeji, ale k postupnému předávání zodpovědnosti dětem podle jejich předpokladů a vyspělosti za asistence pedagogů a naplňování cílů projektu.

V bezprostřední době se kromě příprav děti zaměřily i na promýšlení rozdílů mezi životem v rozvojových zemí a u nás. Společně jsme přicházeli k závěrům, že i my  máme co získat a čemu se přiučit u lidí z jiných kontinentů. Obdiv patřil jejich pracovnímu nasazení, touze po studiu, kvalitě vzájemných vztahů, respektu vůči rodičům…

Také proto byly voleny na uvítání následující slova: „Zapalme světlo, které bude zářit i nám…“ Tím byl každý účastník uveden do odpoledního programu, které si pedagogové a žáci ZŠ Gabry a Málinky připravili pro veřejnost.

Od 14.00 hod. se na podiu místního kulturního domu vystřídalo na padesát dětí ze souboru lidových písní a tanců Javorníček pod vedením paní Marie Macharové a p.uč. Zdenky Vargové, žáci z 8.a 9.tříd navštěvující dramatickou výchovu s divadelním představením pod vedením paní učitelky Mgr. Renaty Chromíkové a žáci  třídy 9.A s rytmickým vánočním spirituálem „Z Betléma se ozývá“. Po přesunu do školy, kde se od 15.00 hod. otevřela obě patra lemovaná provizorními stánky s výrobky dětí, se mohli v prostorách jídelny a galerie návštěvníci zahřát a popovídat si nad kávou se zákusky nebo párkem za asistence žáků 9.tříd. Na chodbě v I.patře chovala Panna Marie Ježíška za asistence jeho pěstouna, pastýřů a andělů v provizorním Betlémě.

Stojí určitě za zmínku výstava v naší galerii, kde jsou ještě dosud ke zhlédnutí malířská díla zdejších výtvarnic – paní Davidové, Maryášové a Koncerové, které se již několik let v letních měsících účastní kurzu malby pod vedením lektorů ze švýcarské malířské školy Vidění.

Kdo měl zájem, mohl být seznámen prostřednictvím nástěnky o studiu, školních výsledcích i bydlišti adoptovaných dětí.

Proč tato akce? Závěrem bych ocitovala výroky některých našich dětí: „Člověka to zahřeje, když někomu pomůže…“ „Vánoce nejsou jen o dárcích, které dostanem, sami můžeme někoho obdarovat…“

Velké poděkování patří tedy vám všem, kteří jste jakýmkoli způsobem přispěli ke zdaru této akce. V neposlední řadě samotným dětem, které i přes nezdary a potýkání se s různými obtížemi nasadily vlastní čas, dovednosti a schopnosti k tomu, aby někomu pomohly.

Vyúčtování

 • Dobrovolné vstupné z vystoupení žáků, příspěvek za vánoční výrobky (24.409,– Kč)
 • Nákup materiálu na výrobu ván. předmětů v hodnotě (- 7.642,– Kč)
 • Příspěvek na studium Lingayath Bagy, děvče (- 5.000,– Kč)
 • Příspěvek na studium Pinto Derik, chlapec (- 6.000,– Kč)
 • Poštovné za složenky (- 55,– Kč)
 • Zůstatek z minulých let (9.954,– Kč)
 • Zůstatek na Adopci v příštím roce (15.666,– Kč)

→ přejít na fotogalerii

zpráva „Vánoční koledování pro Indii” již byla zobrazena 1742x
zs-stitna-2015-skola-mini.jpg
tel.: 577 336 120 (kancelář)
e-mail: info@zs-stitna.cz
ID datové schránky: 4s92zng
Naše Základní škola Gabry a Málinky leží v údolí CHKO Bílých Karpat na jihovýchodě Moravy ve Zlínském kraji. Škola disponuje školní jídelnou, družinou, zahradou i velkým sportovním areálem. Základní školu navštěvuje více než 180 žáků, někteří dojíždějí z okolních vesnic. Poprvé se ve škole začalo vyučovat v roce 1973, historie vzdělávání v obci Štítná se však píše již od roku 1787.

Nástěnka (oznámení)

11.07.2019
PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Na začátek školního roku svému prvňáčkovi  připravte:

 • aktovku, pouzdro
 •  červenomodrou tužku, gumu, ořezávátko
 •  pastelky  PROGRESSA (malé), lepidlo, halenu do VV, hadřík
 • zásobník na písmena, tabulku na skládání písmen, plastový obal na eurofólie  A4 (s drukem)                    
 • 2 průhledné fólie  A4, 1 průhlednou fólii A5
 • malý ručník, plátěný ubrousek pod svačinku,
 • cvičební úbor – cvičky, bílé tričko, ponožky, kraťasy  (vše v plátěném  pytlíku a podepsané)
 • přezůvky, pytlík na přezůvky (podepsané)
 •  4 obaly A5 na sešity, 3 obaly A4 na pracovní sešity, 1obal A4 (na šířku)   -  obaly stačí  až v září

 

Pro vaše dítě jsme objednali:  

 • sešity, notýsek, archivační box, výkresy, náčrtníkový papír, složku  barevných papírů, závěsný pytlík na lavici, 1 trojhrannou tužku, tabulku a fix, trojhrannou tužku, nůžky, voskovky, pastelky, vodové barvy, modelovací  hmotu, štětec č. 8 a 12
 • hodnotu nad 200 Kč uhradíte v září 2019

 


Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, okr. Zlín, © 2005 – 2016
Informace ke správě osobních údajů a jejich ochrana (GDPR)
odběr novinek RSS, seznam odkazů na stránkách
logo-investice-do-rozvoje-vzdelavani.jpg